Bộ y tế, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia  phòng chống dịch COVID-19, hôm nay có công văn hỏa tốc gửi Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công An, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hoá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *