Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các nội dung, cụ thể như: Tập trung đẩy mạnh công tác xét nghiệm nhanh khu vực có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao, để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, thu dung điều trị; cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1); đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin’ khuyến khích người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết từ 20 giờ tối hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *