Trong 2 tuần qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có những diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng. Tỉnh đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là các giải pháp y tế để thích ứng an toàn, linh hoạt…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *