Những ngày qua, với quyết tâm phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, các thành viên chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 số 8 trên địa bàn huyện Trà Ôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *