Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương khẩn trương thực hiện nhiều nội dung hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khôi phục sản xuất trong bối cảnh dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *