Từ ngày 01/10, sau khi tỉnh Vĩnh Long nới lỏng các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, lượng khách đến các chợ truyền thống tăng rõ rệt. Tăng cường các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới vì vậy đang được các chợ quan tâm thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *