Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường, đa số người dân nêu cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa thực hiện tốt cần được cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *