Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có Công văn về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn. Từ ngày 24/1, thành phố Cần Thơ hạ cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *