Một tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh Bình Dương, đó là hiện nay các khu điều trị COVID-19 ở đây đang trống dần F0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *