Ngày 27-1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ. Quyết định mới có hiệu lực từ ngày 27-1 và thay thế quyết định số 4800 ngày 12-10-2021 của Bộ Y tế. Tiêu chí mới thay đổi theo hướng cụ thể hơn, vẫn đếm số ca nhưng kèm theo tiêu chí số ca chuyển nặng khi xếp cấp độ dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *