Kết quả giải trình tự gene, bệnh nhân 4.514 (sống tại CC Sunview Town, TP Thủ Đức, TP.HCM) đã nhiễm SARS-CoV-2 biến chủng Ấn Độ B.1.617.2, cùng chủng đang lưu hành hiện nay tại các tỉnh phía Bắc. Đây là biến chủng lây lan bệnh COVID-19 nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *