Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương và chịu không ít thiệt thòi do đại dịch COVID-19. Hầu hết các em chưa được đến trường học tập, vui chơi, khám phá và sinh hoạt cộng đồng. Tại Vĩnh Long bảo vệ trẻ trước dịch covid 19 là trách nhiệm luôn được gia đình và xã hội quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *