Tại Quảng Ngãi, để kịp thời giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia tốt trong quá trình học tại nhà, các cấp cơ sở Đoàn trong tỉnh đã tổ chức chương trình “Áo xanh hỗ trợ học trực tuyến”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *