Nhằm tiếp tục quan tâm hỗ trợ, động viên tinh thần cho các lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, từ sự tổ chức và vận động của các đoàn thể chính trị xã hội, hôm nay, tại các Trạm Y tế cơ sở 107 xã, phường thị trấn trong toàn tỉnh nhận được những món quà nghĩa tình ấm áp, góp phần giúp đội ngũ cán bộ y tế ở cơ sở yên tâm hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch trong những ngày đầu xuân mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *