Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, toàn tỉnh đã có 250 trường học tổ chức cho học sinh đến trường học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *