Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến nay, Tổ công tác 970 đã hình thành 1.431 đầu mối tại 29 tỉnh, thành phố cung cấp nông sản vào thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp đủ năng lực thu gom, sơ chế, chế biến và lưu thông đưa nông sản vào thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *