Đời Nguyện vốn không nghĩ xấu cho ai, nhưng nếu Mi chọn Quân làm ý trung nhân thì Nguyện lại phản đối.

—————————-
Link xem trọn tập: https://bit.ly/3iVniVe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *