Môn Ngữ văn – Kỹ năng viết một đoạn văn khoảng 200 chữ (Nghị luận xã hội). Giáo viên: Lâm Trần Thụy Tố Trân, trường THPT Bình Minh, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *