Môn Địa lý – Chủ đề: Địa lý các ngành kinh tế. Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Thuyên, Trường THPT Mang Thít, Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *