• Nguyên nhân kính viễn vọng phải phải xa hơn 1,5 triệu km
  • Công bố bản đồ 3D chi tiết nhất về vũ trụ 2022
  • Hiện tượng hồng cầu bị phá vỡ nhanh ngoài không gian ảnh hưởng những chuyến du hành dài ngày
  • Khuyến cáo những điều không nên làm sau tiêm mũi COVID-19 tăng cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *