Trong địa lý, hợp lưu hay còn gọi là ngã ba sông là nơi gặp nhau của hai hay nhiều dòng chảy. Đôi khi, những nơi này lại tạo nên cảnh quan hết sức kỳ thú. Trên thế giới có một số hợp lưu mà chúng ta có thể nhìn thấy ranh giới giữa 2 dòng chảy có màu sắc tương phản ấn tượng.

Nơi giao nhau của sông Rhone và sông Arve, Thụy Sĩ.

Hợp lưu của ba con sông Danube, Inn và Ilz, Đức.

Ngã ba sông của sông Alaknanda và sông Bhagirathi, Ấn Độ.

Nơi gặp gỡ của sông Mosel và sông Rhine, Đức.

Cảnh quan tuyệt đẹp tại nơi giao nhau giữa sông Green và sông Colorado, Utah, Mỹ.

Hợp lưu của sông Thompson và sông Fraser, Canada

 

Có thể nhìn thấy rõ ranh giới của sông Rio Negro và sông Solimões Rio, Brazil.

 

Một nhánh của sông Uruguay Rio đổ vào sông mẹ tại tỉnh Misiones, Achentina.

 

Hợp lưu của sông Ohio và sông Mississippi, Illinois, Mỹ

Hải Đăng (Tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *