Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo đạt gần 3,9 triệu tấn, tương đương hơn 2 tỉ USD, tăng 40,8% về khối lượng và 49% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng trưởng mạnh nhất cùng kỳ các năm từ 2013 đến nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *