Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch thế giới, có một số xu hướng để trụ được trong dịch bệnh, đó là du lịch gần, du lịch cộng đồng và du lịch xanh. Và đây vẫn là xu hướng phát triển sau khi dịch bệnh đi qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *