Theo số liệu báo cáo của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, trong 9 tháng năm nay, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo đã cứu hộ, di dời về các hồ ấp nhân tạo 2.510 tổ rùa biển, thực hiện ấp nở thành công 1.586 tổ, thả về biển 122.867 cá thể rùa con. Tổ chức bấm thẻ theo dõi 402 cá thể rùa mẹ lên các bãi biển thuộc vùng biển Côn Đảo để làm tổ đẻ trứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *