Tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách 2.000 công ty lớn nhất trên thế giới, được xếp hạng dựa trên 4 tiêu chí: doanh số, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Việt Nam có 5 đại diện trong danh sách này, nhiều nhất từ trước đến nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *