Thời điểm này là lúc nhiều địa phương bị ảnh hưởng bởi các đợt triều cường.Tại Cần Thơ, nhiều tuyến đường đã bị ngập cũng do triều cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *