Nước trên các sông, rạch tại TP Cần Thơ lên nhanh trong kỳ triều cường đầu tháng 11 Âm lịch, nhiều tuyến đường ở nội ô thành phố đã bị ngập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *