Sở GTVT TP.HCM vừa gửi báo cáo nghiên cứu tổng thể phương án tổ chức giao thông đối với phương tiện xe khách trên địa bàn đến các đơn vị liên quan để lấy ý kiến góp ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *