Chiều hôm qua, Thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức chi trả tiền cho người dân xã Thạch Trung. Đây là địa phương đầu tiên của thành phố được nhận tiền bồi thường sự cố môi trường biển vừa qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *