Theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030 được quy hoạch theo mô hình trục nan với hai đầu mối chính tại Thủ đô Hà Nội và TP.HCM, với 30 sân bay được quy hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *