UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch cúm từ gia cầm lây sang người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *