Tại khu vực biên giới thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đội rà phá bom mìn lưu động vừa di chuyển thành công quả bom có trọng lượng hơn 200kg đến nơi tập kết an toàn để tiến hành hủy nổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *