Hiện UB MTTQ các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà đại đoàn kết để giúp các hộ nghèo, cận nghèo sớm an cư lạc nghiệp. Vĩnh Long phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở trong năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *