Đánh cắp số phận

Vào thời điểm này, khi Tây Nguyên chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch cà phê thì thị trường lao động tự do tại đây cũng bắt đầu nhộn nhịp. Để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thuê mướn lao động, người dân tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều cách làm hay nhưng quan trọng vẫn là ý thức của chính người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *