Đánh cắp số phận

Những công trình di tích văn hóa như đền đài, đình, chùa,… là những nơi lưu giữ các giá trị văn hóa lâu đời, là vốn quý để phát triển du lịch. Thế nhưng, rất nhiều công trình di tích đang ngày càng bị mai một, nhiều nơi bị xâm lấn nghiêm trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *