Trong một tuần qua, nước bắt đầu rút, nông dân tỉnh Phú Yên đã khẩn trương ra đồng gieo sạ. Tuy nhiên, bộ giống mà nhiều nông dân gieo sạ là lúa thịt hay còn gọi là lúa phẩm cấp thấp. Đây sẽ là mối nguy khi sâu bệnh phát sinh gây hại và năng suất chất lượng thấp. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *