Mặc dù hoạt động sản xuất ở một số ngành nghề còn gặp nhiều khó khăn nhưng thật đáng mừng khi thời gian qua, chương trình đã không ít lần ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của người dân trong việc từng bước cải thiện cuộc sống, mạnh dạn làm giàu từ những ý tưởng táo bạo, biến những điều bất lợi trở thành có lợi, tận dụng những điều tưởng như bỏ đi để vươn lên… Qua đó cho thấy sức sáng tạo, niềm tin, sự nhạy bén của người dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *