Trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, công an huyện này đã phối hợp với câu lạc bộ công an hưu trí thành lập mô hình “Trẻ xông pha, già chung sức” với mục đích đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động các đối tượng vi phạm pháp luật ra đầu thú,… Và chỉ sau 6 tháng thực hiện, mô hình này đã mang lại nhiều hiệu quả đáng khích lệ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *