Sau thời gian dài đầu tư tiền của, công sức chăm sóc, đến ngày thu hoạch, thay vì vui mừng thì người trồng gấc ở xã Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, lại đứng ngồi không yên vì gấc đã chín rục nhưng không có người đến thu mua. Điều đáng nói là những vườn gấc này đều được hình thành dựa trên quy trình liên kết 4 nhà: nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *