Tại vùng đất mũi Cà Mau, những người thợ lặn ở cửa biển Sông Đốc ngâm mình hàng giờ dưới nước làm sạch đáy tàu để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *