Liên quan đến việc đăng ký, cấp biển số 80A, 80B cho xe của doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Công an kiên quyết thu hồi các biển số trên của 516 xe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *