Nhằm xóa bỏ các điểm khai thác vàng trái phép, huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An, vừa thành lập đoàn kiểm tra và phá hủy các hầm vàng trái phép tại bản Sàn, xã Hữu Khuông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *