Khi những cơn mưa bắt đầu rớt hạt cũng là lúc người dân ở huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) lội theo cặp mé biển có nhiều cây đước, cây mắm… để đặt lợp bắt ba khía. Cách đánh bắt đơn giản nhưng giúp người dân có thu nhập ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *