Bảo vệ môi trường sinh thái, trong đó có các loài động vật hoang dã đang là điều mà các tỉnh thành phố ở nước ta tích cực thực hiện. Đến nay, nhiều đơn vị, cơ sở tại Ninh Bình đã tổ chức nhiều cuộc thi, chương trình gắn với giáo dục bảo vệ thiên nhiên, động vật hoang dã nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ động vật hoang dã góp phần giúp người dân, du khách tôn trọng và gìn giữ thiên nhiên, nâng cao nhận thức về bảo vệ các loài động vật hoang dã, nguy cấp và quý hiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *