Hàng năm, bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12 Âm lịch, những người nuôi ong lấy mật hoa bạc hà ở tỉnh Hà Giang lại tất bật vào vụ thu mật ngọt. Riêng tại huyện Mèo Vạc, nghề nuôi ong lấy mật hoa bạc hà đã và đang mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Trong số đó có hộ gia đình anh Hoàng Xuân Bách ở thị trấn Mèo Vạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *