Từ 3 công đất ban đầu thuở lập nghiệp, đến nay, ông Trần Đức Vĩnh ở xã Phú Phường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã có hơn 30 hecta đất sản xuất lúa 3 vụ. Đây được xem là kỳ tích của người nông dân này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *