Theo kế hoạch của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, từ ngày 14/5 tới, sẽ có 20.000 thầy thuốc trẻ tham gia khám sức khoẻ hậu COVID-19 miễn phí trực tiếp cho 100.000 người dân và khám bằng ứng dụng “trợ lý bác sĩ”(AI) cho 1 triệu người đã nhiễm COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *