Tại Bình Định, mặc dù lượng mưa đã giảm nhưng lũ trên các sông vẫn đang đổ về. Ngập lụt, chia cắt trên diện rộng đã khiến hơn 66.000 học sinh không thể đến trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *