Chiều qua (25/9), dự án BOT Cai Lậy, Tiền Giang bắt đầu thu phí thử nghiệm (không thu tiền) tại trạm BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *