Cùng với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường đang được triển khai, chương trình “Đổi sách lấy cây” do nhóm thiện nguyện Fly to Sky tổ chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong 5 năm qua đã thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *